เว็บไซต์โรงเรียนวัดป่าประดู่
ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่วงปิดเทอม
- ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 >>> Download
Previous Next


โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
136 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
โทรศัพท์ติดต่อ 0 3861 1320, 0 3861 0076, 0 3861 0077, 0 3861 1865 โทรสาร 0 3861 4282