ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการจัดชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2563 (25-06-20) [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]
 ตารางเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (24-06-20) [ม.1] [ม.2] [ม.3] [ม.4] [ม.5] [ม.6]

ข่าวประกาศโรงเรียนวัดป่าประดู่