*** 136 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
โทรศัพท์ติดต่อ 0 3861 1320, 0 3861 0076, 0 3861 0077, 0 3861 1865 โทรสาร 0 3861 4282 ***