เว็บไซต์โรงเรียนวัดป่าประดู่
ประกาศรับนักเรียนที่จบ ม.3 เข้า ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ทดสอบความรู้ความสามารถ)
ประกาศผลการรับนักเรียนที่จบ ม.3 เข้าเรียนต่อ ม.4 ประเภทโควต้า
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
กิจกรรมสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ