เว็บไซต์โรงเรียนวัดป่าประดู่

รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙