ลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชน
พิมพ์ชิดติดกัน ไม่มีขีด